Bài viết mới nhất
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI CT Chuyên Môn Tháng 10 Năm Học 2015-2016 Lịch Sử Trường Văn Lương BÀI THAM LUẬN HỘI THẢO KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG VĂN LƯƠNG (1955 - 2015) Bài Tham Luận Về Trường Văn Lương Cần khẳng định rõ hơn về TRƯỜNG VĂN LƯƠNG TRƯỜNG TRUNG, TIỂU HỌC CƠ SỞ VĂN LƯƠNG MỘT MŨI XUNG KÍCH TỪ MIỀN ĐÔNG. Tổ chức thành lập Trường tư thục Văn Lương là một chủ trương đúng đắn, sáng tạo và táo bạo có tầm nhìn chiến lược của tỉnh ủy Bà Rịa trong giai đoạn cách mạng miền Nam năm 1954 -1960 BÀI THAM LUẬN CỦA TỈNH ĐOÀN BÀ RỊA – VŨNG TÀU TẠI HỘI THẢO: “KÝ ỨC VỀ MỘT MŨI TÊN XUNG KÍCH MIỀN ĐÔNG” LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO HỌC TẬP - VĂN - THỂ - MỸ CỦA TRƯỜNG VĂN LƯƠNG VỀ Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG VĂN LƯƠNG CỦA CỤC CHÍNH TRỊ QUÂN KHU VAI TRÒ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN TRONG VIỆC HÌNH THÀNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG VĂN LƯƠNG DANH SÁCH MỘT SỐ CỰU GIÁO VIÊN VÀ CỰU HỌC SINH GIỮ MỘT SỐ CHỨC VỤ SAU 1975 Danh sách Liệt Sĩ trường Văn Lương Văn Lương -Ngôi Trường Cách Mạng Hướng dẫn công tác thi đua 2014-2015 Kế Hoạch PĐHS Yếu Kém 2014-2015 Kế Hoạch KSCL Đầu Năm 2014-2015 Thống Kê KSCL Đầu Năm kế Hoạch dạy Thêm Trong Nhà Trường 2014-2015
Hỗ trợ trực tuyến
Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thông báo mới nhất

 

HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG

 

KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP

 

TRƯỜNG VĂN LƯƠNG (1955-2015)

 

VĂN LƯƠNG - NGÔI TRƯỜNG CÁCH MẠNG

 

:

 

Công văn số 1522/SGDĐT-GDTrH: V/v Hướng dẫn kiểm tra học kì I năm học 2013-2014 (cập nhật môn Anh THCS)
Công văn số 1522/SGDĐT-GDTrH: V/v Hướng dẫn kiểm tra học kì I năm học 2013-2014 (cập nhật môn Anh THCS)

Cập nhật lúc: 15:39:38 - 21/11/2013

Công văn số 1522/SGDĐT-GDTrH: V/v Hướng dẫn kiểm tra học kì I năm học 2013-2014 (cập nhật môn Anh THCS)

download =>no

Công văn số 1522/SGDĐT-GDTrH: V/v Hướng dẫn kiểm tra học kì I năm học 2013-2014 (cập nhật môn Anh THCS)

Có thể bạn quan tâm
Căn cứ Thông tư số 21/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo duc thường xuyên; thực hiện kế hoạch công tác năm học 2012-2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Điền hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi (GVDG) cấp THCS năm học 2012-2013 như sau:
THCS Văn Lương
Địa chỉ: 25N-kp Long Bình, huyện Long Điền, tỉnh BR-VT
Điện thoại: 0643862424
Email: muoimuoi_khoa1999@yahoo.com.vn